Wyniki Konkursu TIK-TAK w kategorii Szkół

Maj 6th, 2011 Kategoria Informacje

Komisja Konkursowa ogłasza wyniki w kategorii Szkół, które zgłosiły akces udziału w konkursie.


Zgodnie z regulaminem:
„- końcowy wynik szkoły liczony jest w postaci  procentowego wyniku liczby poprawnych odpowiedzi na pytania testowe ze wszystkich udzielonych przez uczniów zarejestrowanych w tej szkole;

- w końcowej klasyfikacji nie będą uwzględnione szkoły, w których średnia odpowiedzi (błędnych lub poprawnych) na jednego zarejestrowanego ucznia jest mniejsza niż 20 udzielonych odpowiedzi.”

 

wygrywają szkoły:

- szkoła podstawowa: Szkoła Podstawowa w Radziłowie 88,98%

- szkoła gimnazjalna: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu 86,55%

- szkoła ponadgimnazjalna: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jabłowo 78,45%

 

W związku z dużym zaangażowaniem szkół podczas konkursu, Komisja postanowiła wyróżnić również placówki, które najliczniej brały udział w konkursie i otrzymały bardzo wysokie wyniki punktowe i procentowe.

Kategoria I: Najlepsze wyniki procentowe szkoły z uwzględnieniem liczby uczniów biorących udział w konkursie:

- szkoła podstawowa: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie

- szkoła gimnazjalna: Gimnazjum Nr 23 Akademickie im.Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

- szkoła ponadgimnazjalna: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

 

Kategoria II: Szkoła, która zdobyła najwięcej punktów w dwóch etapach:

- szkoła podstawowa:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

Szkoła Podstawowa Nr 289 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

- szkoła gimnazjalna:

Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach

Gimnazjum nr 24 w Krakowie

 

- szkoła ponadgimnazjalna:

ZS Nr 3 Łuków

I Liceum Ogólnokształcące  w Chrzanowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 

Kategoria III: Szkoła, która najliczniej brała udział w konkursie:

- szkoła podstawowa: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie

- szkoła gimnazjalna: Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach

- szkoła ponadgimnazjalna: ZS Nr 3 Łuków

 

W końcowej klasyfikacji brały udział szkoły, które:

- zgłosiły akces udziału w konkursie poprzez wysłanie informacji do Komisji Konkursowej zgodnie z komunikatem z dnia 5 kwietnia 2011r.,

- przesłały weryfikację listy uczniów po etapie szkolnym.

Wynik końcowy szkoły liczony był na podstawie osiągnięć uczniów w całym konkursie.

 

Licznik