Komunikat 2

Kwiecień 5th, 2011 Kategoria Informacje

Dziękuję tym szkołom, które licznie odpowiedziały na moją prośbę.

Jednocześnie proszę, aby pozostałe szkoły, które wyrażają akces brania udziału w konkursie jako placówka, przesłały na adres katarzyna.sroka@pti.org.pl do dnia 6 kwietnia 2011r. następujące informacje:

- Nazwa szkoły z adresem,

- adres email szkoły,

- osoba do kontaktu w sprawie konkursu TIK?-TAK! (imię i nazwisko).

Na podany adres mailowy szkoły zostaną przesłane listy uczestników oraz, po zakończonym konkursie, wyniki punktowe.

 

Licznik