Regulamin

Zasady Konkursu:

1. Rejestracja uczniów na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl

2. Konkurs odbywać się będzie w trzech grupach:

- dla uczniów szkół podstawowych,

- dla uczniów gimnazjów,

- dla uczniów szkół ponad­gimnazjalnych.

3. Uczeń wybiera szkołę jaką reprezentuje oraz poziom na jakim deklaruje udział w konkursie.

4. Każdy uczeń może posiadać tylko jedno konto w konkursie. Osoba, która założy więcej niż jedno konto będzie zdyskwalifikowana.

5. Szkoła, której uczniowie przystąpią do konkursu, ma prawo do umieszczenia baneru konkursu i logo PTI na stronie internetowej szkoły.

6. Uczeń zobowiązany będzie do rozwiązania testu on-line.

7. Uczniowie piszą konkurs w  ściśle wyznaczonych terminach.

8. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap szkolny: rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie: od 4.04 – 8.04.2011 r. w dowolnym czasie, zgodnie z zapisami w pkt 5 regulaminu.

Etap ogólnopolski: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line w dniu 15  kwietnia 2011 r. o określonych godzinach, zgodnie z zapisami w pkt 5 regulaminu.

9. Punkty zdobyte na testach w  etapie szkolnym i ogólnopolskim przez uczniów danej szkoły sumują się na rzecz wybranej szkoły.

 

Etap szkolny

- uczeń zarejestrowany rozwiązuje testy w dniach od 4 do 8 kwietnia 2011 r.,

- uczeń loguje się na stronę: www.tik-tak.eecdl.pl,

- uczeń rozwiązuje test na  następujących zasadach:

*  na rozwiązanie testu uczeń ma 15 minut,

* w ciągu doby uczeń ma 2 podejścia ,

* odstęp między kolejnym podejściami wynosi  co najmniej 1 godzinę,

*  pytania są losowane – tylko jedna odpowiedź jest poprawna,

- za poprawną odpowiedz dostaje punkty dodatnie,

- punkty sumowane są na koncie ucznia i są dodawane przy każdym następnym podejściu,

- zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje,

- na stronie www.tik-tak.eecdl.pl prowadzony będzie ranking on-line punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w konkursie,

- do testów na etapie szkolnym uczeń może podchodzić wielokrotnie, aż do wyczerpania odpowiedzi na pytania z danego poziomu;

- etap szkolny zamknięty będzie 8 kwietnia 2011 r. o godzinie 23.59,

- uczniowie z największą liczbą punktów przechodzą do etapu ogólnopolskiego,

- lista finalistów umieszczona będzie na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl do dnia 12 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00.

 

Etap ogólnopolski

- etap finałowy odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. od godz. 12.00 do 17.00

- mogą w nim wziąć udział tylko te osoby, które zdobyły największa liczbę punktów w etapie szkolnym i znajdują się na liście finalistów,

- uczeń  może rozwiązywać zadania finałowe w szkole bazowej lub indywidualnie w domu,

- finaliści do 14 kwietnia 2011 r., do godziny 24, muszą na stronie www.tik-tak.eecdl.pl wybrać termin (godzinę) rozwiązywania testu finałowego,

- brak wyboru terminu oznacza rezygnację z etapu finałowego,

- do testu finałowego można podejść tylko jeden raz,

- test finałowy trwa 20 minut,

- można rozwiązać dowolną ilość zadań w czasie 20 minut,

- pytania będą wyświetlały się losowo,

- za poprawne odpowiedzi dopisywane są punkty dodatnie, za błędne odpowiedzi odejmowane są punkty,

- awaria indywidualnego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu finałowego.

- lista uczniów i szkół nagrodzonych oraz ranking szkół zostanie ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2011 r.

- końcowy wynik szkoły liczony jest w postaci  procentowego wyniku liczby poprawnych odpowiedzi na pytania testowe ze wszystkich udzielonych przez uczniów zarejestrowanych w tej szkole.

- w końcowej klasyfikacji nie będą uwzględnione szkoły, w których średnia odpowiedzi (błędnych lub poprawnych) na jednego zarejestrowanego ucznia jest mniejsza niż 20 udzielonych odpowiedzi.

 

Terminy

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

- etap szkolny: 4-8 kwietnia 2011r.

- etap ogólnopolski: 15 kwietnia 2011r.

Podsumowanie i wręczenie nagród podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 18 maja 2011r.

Nagrody w konkursie

dla szkoły:

  • tablica interaktywna,
  • laptop + rzutnik,
  • urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + skaner + fax)
  • odtwarzacz DVD
  • inne

dla uczniów:

  • Konsola do Gier (PS3 lub Xbox lub Kinect)
  • tablet (iPad lub podobny)
  • netbook
  • przenośne odtwarzacze muzyki
  • inne

Micorosft Sp. z o.o. jest fundatorem nagrody głównej w postaci zestawu Xbox wraz z Kinectem o wartości rynkowej 1638,67 PLN brutto.
UWAGA: pula nagród może ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Tik? – TAK!” organizowanego przez PTI, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
Licznik