Ważna informacja

Kwiecień 11th, 2011 Kategoria Informacje
Serdecznie dziękujemy za udział w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!.

Do szkół, które wyraziły akces udziału w konkursie zostały wysłane listy uczestników, którzy zgłosili sie jako reprezentanci szkoły. Prosimy o weryfikację danych uczniów (wykreślenie ręczne tych, którzy nie są uczniami państwa placówki).

Wydrukowane pismo z pieczątką szkoły i podpisem Dyrektora prosimy przesłać do 14 kwietnia 2011r. do godziny 15.00 na nr fax: 226368987

Informujemy również, że weryfikacja danych uczniów przez szkołę we wskazanych terminie, jest warunkiem znalezienia sie ucznia w gronie laureatów, w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów.

 

 

Licznik