Ważna informacja

Kwiecień 6th, 2011 Kategoria Informacje

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w naszym konkursie.

Niestety w wyniku ogromnego zainteresowania naszą grą, posiadane przez nas zasoby sprzętowe okazują się niewystarczające. Podczas ostatnich dni trwały ciągłe prace związane z badaniem obciążenia oraz operacjami zwiększającymi dostępność serwera konkursowego. Aktualnie system wykazuje większą stabilność, jednak nadal mogą zdarzać się przestoje wynikające z dużej ilości jednoczesnych wywołań naszego serwisu, za które z góry przepraszamy.

W wyniku licznych uwag i skarg jakie napłynęły od graczy, Komisja Konkursowa niniejszym przypomina, że zgodnie z regulaminem „do testów na etapie szkolnym uczeń może podchodzić wielokrotnie, aż do wyczerpania odpowiedzi na pytania z danego poziomu;” co oznacza że:

  • każde konto gracza ma określoną (skończoną) liczbę pytań konkursowych, na które może udzielić odpowiedzi,
  • liczba pytań zależy od poziomu szkoły do jakiej należy konto gracza (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny) i wynosi ok. 1000 pytań,
  • gracze którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania, nie mają możliwości dalszej gry.

Z uwagi na powolne działania serwerów w dniach 4-5 kwietnia Komisja zdecydowała, że czas trwania etapu szkolnego konkursu (możliwość uruchomienia gry), zostaje wydłużony do dnia 10-04-2011 (niedziela) godziny 23:59.

Powyższe elementy sprawiają, że na wynik końcowy wpływa głównie, nie czas w jakim gracz udzielił odpowiedzi na pytania, a jakość udzielonych odpowiedzi.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że w dniu dzisiejszym pierwsi gracze wyczerpią limit pytań na swoich kontach. Oznacza to możliwość nadrobienia straconego, w wyniku wolnej pracy serwera, czasu przez graczy którzy mieli problemy z pracą w systemie w pierwszej fazie konkursu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem jeden uczeń może posiadać tylko jedno konto gracza. Podwójne konta graczy, oraz konta nie posiadające danych właściciela będą bezwzględnie usuwane. Operacja usuwania takich kont jest procesem ciągłym i będzie trwała do zakończenia konkursu.

 

Licznik