Komunikat Komisji Konkursowej

Marzec 31st, 2011 Kategoria Informacje

W związku z napływającymi pytaniami i uwagami ze strony nauczycieli i dyrektorów zgłoszonych szkół oraz sugestiami uczniów Komisja Konkursowa w dniu 31 marca 2011 przyjęła następujące zmiany w regulaminie:

1. W etapie szkolnym uczeń ma w ciągu doby 2 podejścia

2. Końcowy wynik szkoły liczony jest w postaci  procentowego wyniku liczby poprawnych odpowiedzi na pytania testowe ze wszystkich udzielonych przez uczniów zarejestrowanych w tej szkole.

3. W końcowej klasyfikacji nie będą uwzględnione szkoły, w których średnia odpowiedzi (błędnych lub poprawnych) na jednego zarejestrowanego ucznia jest mniejsza niż 20 udzielonych odpowiedzi.

 

Informujemy, że na adres szkoły zostaną sukcesywnie wysyłane komunikaty z prośbą o potwierdzenie zarejestrowanych danych szkoły oraz o potwierdzenie zgodności danych uczniów zgłaszających się do reprezentacji danej placówki.

Zakres tematyczny konkursu Technologia Informacyjno-Komunikacyjne?-TAK! obejmuje zagadnienia z podstawy programowej przedmiotu informatyka lub technologia informacyjna dla odpowiedniego typu szkoły, o różnym stopniu trudności:

 • bezpieczeństwo IT (ochrona antywirusowa, połączenia szyfrowane, archiwizacja danych, kompresja, kopie bezpieczeństwa, zapora ogniowa),
 • edytor tekstu,
 • arkusz kalkulacyjny,
 • baza danych,
 • prezentacje multimedialne,
 • budowa komputera,
 • społeczność internetowe,
 • multimedia,
 • Internet (poczta, www, forum, komunikatory, chat),
 • system operacyjny,
 • sieci komputerowe,
 • prawo (prawa autorskie, rodzaje licencji, włamania, piractwo komputerowe),
 • algorytmika i programowanie,
 • telekomunikacja (SMS, MMS, telefony komórkowe, smartfony, tablety, nawigacja),
 • e-usługi (bankowość elektroniczna, e-zakupy, aukcje),
Licznik