Usunięte konta graczy

Kwiecień 3rd, 2011 Kategoria Informacje

Zgodnie z punktem 4 Regulaminu uczniowie którzy posiadają więcej niż jedno konto w systemie, zostają usunięci z konkursu. Usuwane są również konta założone niezgodnie z Regulaminem, nie posiadające pełnych danych. Przegląd i usuwanie kont będzie trwał podczas całego czasu trwania konkursu. Punkty zgromadzone na usuwanych kontach są również odejmowane od sumarycznego wyniku szkoły.

 

Licznik