KONTAKT

Konkurs organizowany jest przez:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polskie Biuro ECDL

Al. Solidarności 82A m.5,
01-003 Warszawa

Adres do korespondencji
ul. Puławska 39/4,
02-508 Warszawa

Licznik