ZAPRASZAMY NA STRONĘ AKTUALNEJ EDYCJI KONKURSU (2013)

ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

PARTNERZY

line

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

partner
patron medialny

PATRONATY

line

patron
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

patron

patron
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron

patron
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron

patron
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

patron
Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

patron

patron
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

patron

banner

--= ZOBACZ STATYSTYKI PIERWSZEGO ETAPU =--

--= ZOBACZ STATYSTYKI DRUGIEGO ETAPU =--

2 etap zdjęcia:   Małopolska  |  Łódzkie  |  MIŃSK MAZ.  |  GDAŃSK  |  GDYNIA  |  CZĘSTOCHOWA

Finał:   zdjęcia wykonał Bohdan Lisowski

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

Aneks do regulaminu - WAŻNA INFORMACJA !
15-04-2012 21:11

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z drugim etapem konkursu, Komisja Konkursowa ustaliła:

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu TIK?-TAK!, opiekun konkursu w szkole może wydać zgodę na rozwiązywanie testu w miejscu innym niż szkoła bazowa.

W tym celu należy przesłać faxem podanie podpisane przez Dyrektora Szkoły do Organizatora konkursu, w którym podany będzie powód zmiany oraz nowy adres miejsca, gdzie uczeń przystąpi do rozwiązywania testu. Na podstawie przesłanego podania, Organizator Konkursu może wyrazić zgodę na odstępstwo od pkt. 4 (Etap regionalny), §5 Regulaminu Konkursu.

RSSRSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

SPONSORZY

line

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

`