ZAPRASZAMY NA STRONĘ AKTUALNEJ EDYCJI KONKURSU (2013)

ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

PARTNERZY

line

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

partner
patron medialny

PATRONATY

line

patron
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

patron

patron
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron

patron
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron

patron
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

patron
Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

patron

patron
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

patron

banner

--= ZOBACZ STATYSTYKI PIERWSZEGO ETAPU =--

--= ZOBACZ STATYSTYKI DRUGIEGO ETAPU =--

2 etap zdjęcia:   Małopolska  |  Łódzkie  |  MIŃSK MAZ.  |  GDAŃSK  |  GDYNIA  |  CZĘSTOCHOWA

Finał:   zdjęcia wykonał Bohdan Lisowski

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

Rejestracja szkół - OŚWIADCZENIA
05-04-2012 12:26

Etap szkolny konkursu rozpoczyna się 16 kwietnia 2012r. W związku z tym rejestracja szkół możliwa będzie do dnia 18.04.2012r. do godziny 12.00. Po tym terminie nastąpi zamknięcie możliwości rejestracji nowych szkół do Konkursu.

Placówki, które zarejestrują się w dniu 18.04.2012r. zobowiązane są do wysłania faxem  oświadczenia w dniu 18.04.2012r. do godz. 14.00, a oryginału do Biura ECDL z datą stempla pocztowego: 18.04.2012r.

Wszystkie oryginalne oświadczenia muszą być dostarczone do biura ECDL do dnia 18.04.2012r. – liczy się data stempla pocztowego.

Placówki, które nie prześlą oryginalnych oświadczeń, będą traktowane jako „nie potwierdzone”, co oznacza brak możliwości udziału w Grze. 

RSSRSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

SPONSORZY

line

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

`