ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

PARTNERZY

line

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

organizator

organizator

PATRONATY

line

Patronat Medialny

partner

sponsor

partner

line

Patronat Honorowy

patron
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron

patron
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

patron
Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron

patron
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

patron
Jarosław Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron
Wielkopolski Kurator Oświaty

patron
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

patron

patron
Pomorski Kurator Oświaty

patron

patron

 
 

banner

W konkursie wzięło udział:

800 szkół 23 478 uczniów

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

II etap - WAŻNE INFORMACJE
18-04-2013 17:40
Informacje dotyczące przebiegu II etapu Konkursu TIK?-TAK!
1.    Czas na rozwiązywanie zadań dla pojedynczego ucznia to 45 minut.
2.   Uczniowie zakwalifikowani do II etapu powinni pojawić się w swoich lokalizacjach minimum 10 minut przed rozpoczęciem gry. Gry odbywają się w godzinach:
    a.    godzina 10:00 poziom podstawowy
    b.    godzina 11:00 poziom gimnazjalny
    c.    godzina 12:00 poziom ponadgimnazjalny
3.    Każdy uczeń zobowiązany jest okazać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości.
4.    Uczniowie do II etapu logują się na stronie konkursowej z użyciem swojego loginu i hasła jakie otrzymali i używali podczas I etapu.
5.    II etap gry składa się z części praktycznej (zadania do rozwiązania) oraz teoretycznej (pytania z odpowiedziami jednokrotnego wyboru). Test rozpoczyna się od części praktycznej, po skończeniu której uczeń może przystąpić do części teoretycznej.
6.    Za błędne odpowiedzi udzielone w pytaniach części teoretycznej uczeń otrzymuje punkty ujemne (poprawne odpowiedzi to punkty dodatnie).
7.    Po upływie 45 minut gra zostaje zakończona i na ekranie wyświetla się liczba punktów zdobytych w części teoretycznej.
8.    Zadania praktyczne zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową a ich wynik (liczba zdobytych punktów) zostanie dopisany do wyniku z części teoretycznej.

Życzymy powodzenia!


RSSRSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

SPONSORZY

line

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

organizator

sponsor

organizator

sponsor

sponsor

partner

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

Elektroniczny dziennik

line

polityka prywatności