ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

PARTNERZY

line

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

organizator

organizator

PATRONATY

line

Patronat Medialny

partner

sponsor

partner

line

Patronat Honorowy

patron
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron

patron
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

patron
Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron

patron
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

patron
Jarosław Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron
Wielkopolski Kurator Oświaty

patron
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

patron

patron
Pomorski Kurator Oświaty

patron

patron

 
 

banner

W konkursie wzięło udział:

800 szkół 23 478 uczniów

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

ZMIANA - wydłużenie okresu rejestracji (już otwarta)
19-03-2013 20:46

Uprzejmie informujemy że Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wydłużeniu czasu, w którym szkoły oraz uczniowie będą mogli rejestrować swoje konta. Rejestracja w systemie oznacza jednoczesne zgłoszenie udziału w Konkursie.

W związku z pojawiającymi się uwagami, iż okres rejestracji w Konkursie przewidziany przez Komisję Konkursową jest zbyt krótki i częściowo przypada na okres świąteczny, Komisja podjęła decyzję o wcześniejszym udostępnieniu opcji rejestracji oraz przedłużeniu jej czasu trwania do dnia 05-04-2013 (piątek) do godziny 12:00.

Już teraz zapraszamy do zgłaszania udziału szkół oraz graczy do 3 edycji naszego Konkursu. Rejestracja zostanie zamknięta o godzinie 12:00 w piątek 5 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, iż wraz z zakończeniem rejestracji w systemie zostanie również zakończona możliwość akceptacji oświadczeń o przystąpieniu szkoły do konkursu, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą aby wszystkie oświadczenia zostały przesłane na podany numer faksu lub mail do 5 kwietnia (piątek), przed godziną 12:00.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu do gry (link „GRAJ” menu na górze strony). Podczas rejestracji należy pamiętać o zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. Najważniejsze z nich poniżej:

- uczeń może się zarejestrować dopiero po tym jak zostanie zgłoszona jego szkoła,

- szkoła może być zgłoszona tylko przez nauczyciela lub opiekuna konkursu w szkole,

- do potwierdzenia szkoły i aktywacji konta w systemie niezbędne jest przesłanie podpisanego oświadczenia (dostępnego po dokonaniu rejestracji), oświadczenie powinno zostać przesłane na podany numer faksu lub adres e-mail, a oryginał zachowany na potrzeby ewentualnej weryfikacji,

- konto ucznia jest nieaktywne do momentu aktywowania go przez opiekuna konkursu w systemie,

- opiekun może aktywować konto ucznia po otrzymaniu loginu i hasła do systemu,

- login i hasło dla opiekuna konkursu zostaną przesłane na podany adres e-mail, po otrzymaniu przez organizatora konkursu podpisanego oświadczenia (pkt 3),

- login i hasło dla ucznia zostaną przesłane po aktywacji konta przez opiekuna konkursu, na podany przez ucznia adres e-mail.

Poniższy schemat graficzny przedstawia procedurę rejestracji szkoły oraz konta ucznia.

ZMIANA - wydłużenie okresu rejestracji (już otwarta)
procedura rejestracji

RSSRSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

SPONSORZY

line

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

organizator

sponsor

organizator

sponsor

sponsor

partner

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

Elektroniczny dziennik

line

polityka prywatności