ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

partner

PATRONATY

line

Patronat Medialny

partner

partner

partner

Patronat Honorowy

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron
Marszałek Województwa Śląskiego

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Opolskiego

patron
Marszałek Województwa Podlaskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron

patron


patron
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

patron

patron

patron

patron

 

banner

1154 szkoły 29468 uczniów

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

Zmiana w regulaminie! Dotycząca Szkół.
20-04-2015 11:55
Na finał do Warszawy chcielibyśmy zaprosić zwycięskie szkoły, stąd musimy nieco zmodyfikować sposób naliczenia punktów za 3 etap dla szkół.
W paragrafie 5 pkt 11c oraz paragrafie 6 pkt 1b była informacja o trzykrotnym doliczeniu punktów z finału do puli punktów szkoły. Dodatkowe punkty dla szkoły przypisane zostaną za każdego ucznia, który wejdzie do 3 etapu i wynosić będą 90 pkt.
 
Paragraf 5 pkt 11c otrzymuje brzmienie:
11. Do wyniku szkoły brana jest:
a. liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
b. Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
c. Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane w etapie 2 – razy 2, za udział ucznia w etapie 3 szkoła otrzyma 90 pkt.

Paragraf 6 pkt 1b otrzymuje brzmienie:
b. najlepszej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; o wyniku szkoły zdecyduje:
• liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
• Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
• Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane w etapie 2 – razy 2, za udział ucznia w etapie 3 szkoła otrzyma 90 pkt.

fb RSS RSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

PARTNERZY

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

patron

patron

SPONSORZY

line

patron

patron

patron

line

polityka prywatności