ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

partner

PATRONATY

line

Patronat Medialny

partner

partner

partner

Patronat Honorowy

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron
Marszałek Województwa Śląskiego

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Opolskiego

patron
Marszałek Województwa Podlaskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron

patron


patron
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

patron

patron

patron

patron

 

banner

1154 szkoły 29468 uczniów

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

UWAGA! Zespoły Szkół!
30-03-2015 11:12

Można rejestrować zespoły szkół jako jedną placówkę biorącą udział w konkursie jeżeli szkoły wchodzące w skład zespołu są na tym samym poziomie.

Jeżeli w skład zespołu wchodzą różne poziomy szkół – należy dokonać rejestracji więcej razy, osobno dla każdej szkoły.

W tym roku jeden nauczyciel może być opiekunem w więcej niż jednej szkole.

 

Proszę mieć na uwadze:

- Należy podać liczbę uczniów łącznie dla wszystkich szkół w ramach danego zespołu, jeżeli rejestrowany jest zespół mający kilka szkół.

- Jeśli udział będą brać uczniowie tylko z jednej szkoły występującej w ramach zespołu, placówka powinna być zarejestrowana samodzielnie.

- Zalecamy rejestrowanie każdej szkoły oddzielnie, gdyż frekwencja uczestników wpływa na wynik szkoły!

fb RSS RSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

PARTNERZY

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

patron

patron

SPONSORZY

line

patron

patron

patron

line

polityka prywatności