ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

partner

PATRONATY

line

Patronat Medialny

partner

partner

partner

Patronat Honorowy

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron
Marszałek Województwa Śląskiego

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Opolskiego

patron
Marszałek Województwa Podlaskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron

patron


patron
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

patron

patron

patron

patron

 

banner

1154 szkoły 29468 uczniów

line

szukaj na stronie konkursu:  

line

Nowe zasady tworzenia rankingu finałowego dla szkół
10-04-2015 10:36
W tegorocznej edycji konkursu nastąpiły zmiany dla uczniów, o których już pisaliśmy. Dziś zwracamy uwagę na kolejne różnice, w stosunku do poprzednich edycji, tym razem w punktacji dla szkół. W tym roku końcowy ranking szkół tworzony będzie w oparciu o następujące elementy:

1. Liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
2. Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
3. Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane odpowiednio: w etapie 2 – razy 2, w etapie 3 – razy 3.
4. Oceniana jest zasada gry fair play – pula punktów za grę „fair play” tzn. żaden uczeń nie został wykluczony z rozgrywek, a liczba uczniów uczestniczących w rozgrywce etapu szkolnego jest największa. (maks. 50 pkt.)

Zaproście do gry kolegów i koleżanki, żeby zwiększyć szansę na osiągnięcie dobrego wyniku przez Waszą szkołę!
Nowe zasady tworzenia rankingu finałowego dla szkół

fb RSS RSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

PARTNERZY

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

patron

patron

SPONSORZY

line

patron

patron

patron

line

polityka prywatności